Med specialitet inom akustikreglering och bullerbekämpning är Akustikmontage AB ett företag som sedan 1983 arbetet med samtliga större byggare i Västsverige. Vi har därmed lång erfarenhet och bred kunskap av absorption och ljudreduktion i skolor, industrier, kontor, sjukhus, affärslokaler och i offentliga miljöer. Vi kan då med vår kompetens och med våra resurser, skräddarsy alla undertak, akustik- och bullerlösningar, oavsett storlek.

 

 

 

 

Industriakustik

Buller är ett av de största problemen i industrilokaler, både mekaniskt och av tryckluft eller ånga.

> LÄS MER

 

Ljudabsorberande tavlor

Vi kan erbjuda leverans och montage av ljudabsorbenter med personligt tryck.

> LÄS MER

Ljudabsorberande tavlor

Vi kan erbjuda leverans och montage av ljudabsorbenter med personligt tryck.

> LÄS MER